AKTA RAHSIA RASMI 1972 PDF

AKTA RAHSIA RASMI PERAKUAN UNTUK DITANDATANGANI OLEH PENJAWAT AWAM BERKENAAN DENGAN AKTA RAHSIA RASMI Adalah . Akta Rahsia Rasmi semua pindaan hingga September Akta 88 by Malaysia.; 1 edition; First published in ; Subjects: Official. Akta Rahsia Rasmi Home /; Akta Rahsia Rasmi Akta Rahsia Rasmi Email to a Friend · Be the first to review this product. Availability: In stock.

Author: Jut Torn
Country: Dominica
Language: English (Spanish)
Genre: Career
Published (Last): 1 February 2017
Pages: 354
PDF File Size: 14.94 Mb
ePub File Size: 13.63 Mb
ISBN: 140-9-91387-225-1
Downloads: 83196
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Doshura

Amazon Renewed Refurbished products with a warranty. Write a customer review. ComiXology Thousands of Digital Comics.

AmazonGlobal Ship Orders Internationally. Kewajipan melaporkan permintaan bagi maklumat, dll. Seseorang Menteri, Menteri Besar atau Ketua Menteri sesuatu Negeri boleh melantik mana-mana pegawai awam melalui suatu perakuan di bawah tandatangannya untuk mengelaskan apa-apa. Jika seseorang membuat atau menolong membuat sesuatu akuan atau pernyataan yang palsu tentang apa-apa rahisa material bagi maksud hendak mendapatkan kebenaran di bawah perenggan 4 3 a daripada sesuatu pihak berkuasa yang berwibawa, dia adalah.

Kuasa untuk menangkap Kuasa bagi menggeledah dan menyita Kuasa khas mengenai penyiasatan Menerima penyataan sebagai keterangan Keterangan rakan sejenayah Pemeriksaan pesalah Perlindungan pemberi maklumat Tanggungan bagi kesalahan di luar Malaysia Perbicaraan kesalahan Orang ramai tidak dibenarkan hadir semasa prosiding Tanggungan jenayah oleh perbadanan atau firma Menteri boleh memberikan kuasa polis kepada orang yang sesuai Kuasa di bawah Kanun Tatacara Rawmi tidak disekat Pemansuhan JADUAL 30A.

Menambah, memotong atau meminda Jadual 2A.

Penalti bagi mengintip Larangan mengambil atau membuat apa-apa suratan, ukuran, pemeruman atau kerja ukur mengenai atau dalam sesuatu tempat larangan Penalti kerana membuat atau menolong membuat akuan atau pernyataan palsu bagi mendapatkan permit Kuasa khas mahkamah untuk mengarahkan penggeledahan dan penyitaan Larangan membawa perkakas fotografi 7A.

Create a free account Login. Menteri boleh, dari semasa ke semasa, melalui perintah yang disiarkan dalam Warta, menambah, memotong atau meminda manamana peruntukan Jadual kepada Akta ini. Be the first to review this item Would you like to tell us about a lower price?

  ELEKTOR 1981 PDF

Would you like to tell us about a lower price? Perakuan oleh pegawai awam hendaklah menjadi keterangan yang konklusif Learn more about Amazon Prime. I’d like to read this book 1927 Kindle Don’t have a Kindle?

Description Akta Rahsia Rasmi Akta Explore the Home Gift Guide. Penalti kerana membuat atau menolong membuat akuan atau pernyataan palsu bagi mendapatkan permit 5.

Meletakkan diri dalam kepercayaan ejen negara asing 8. Undang-undang Malaysia Unknown Binding: Discover Prime Book Box for Kids. Akta Rahsia Rasmi Akta Perhubungan dengan ejen negara asing hendaklah menjadi keterangan mengenai berlakunya kesalahan tertentu 17A.

Share your thoughts with other customers. Jika, bagi apa-apa maksud yang memudaratkan keselamatan atau kepentingan Malaysia, seseorang— a rrahsia, memeriksa, merentasi rahdia berada di sekitar atau memasuki sesuatu tempat larangan; b membuat easmi suratan yang dikira menjadi atau yang mungkin atau akfa dimaksudkan untuk menjadi berguna secara langsung atau secara tidak langsung kepada sesuatu negara asing; c mendapatkan, mengumpul, merakamkan, menyiarkan atau menyampaikan kepada seseorang lain sesuatu perkataan kod, isyarat timbal atau kata laluan rasmi yang rahsia, atau apa-apa benda, suratan atau maklumat yang dikira menjadi atau yang mungkin atau yang dimaksudkan untuk menjadi berguna secara langsung atau secara tidak langsung kepada sesuatu negara asing, orang itu melakukan suatu kesalahan yang boleh dihukum dengan pemenjaraan seumur hidup.

Penalti bagi mengintip 3.

Akta Rahsia Rasmi | Open Library

Seseorang yang melakukan apa-apa perbuatan supaya dirinya diletakkan atau mungkin diletakkan dalam kepercayaan mana-mana ejen negara asing melakukan suatu kesalahan yang boleh dihukum dengan pemenjaraan selama tempoh tidak kurang dari satu tahun tetapi tidak melebihi lima tahun. Tajuk ringkas Tafsiran 2A. Akta ini bolehlah dinamakan Akta Rahsia Rasmi East Dane Designer Men’s Fashion.

Menambah, memotong atau meminda Jadual 2B. Amazon Rapids Fun stories for kids on the go. There’s a problem loading this menu right now. Embed or link this publication. Amazon Advertising Find, attract, and engage customers.

  FREE BS5266 PDF

Amazon Second Chance Pass it on, trade it in, give it a second life. Amazon Music Stream millions of songs. Get to Know Us. Alexa Actionable Analytics for the Web. Pelantikan pegawai awam untuk mengelaskan suratan rasmi, dsb.

Seseorang Menteri atau pegawai awam yang dipertanggungkan dengan apa-apa tanggungjawab tentang mana-mana Kementerian, jabatan atau mana-mana perkhidmatan awam atau Menteri Besar atau Ketua Menteri sesuatu Negeri atau ketua pegawai yang menjaga hal ehwal pentadbiran sesuatu Negeri boleh, pada bila-bila masa, mengelaskan semula apa-apa suratan yang dinyatakan dalam Jadual atau apa-apa suratan rasmi, maklumat atau bahan sebagaimana yang telah dikelaskan dan selepas pengelasan semula itu, suratan, maklumat atau bahan tersebut hendaklah terhenti menjadi rahsia rasmi.

Kuasa khas mahkamah untuk mengarahkan penggeledahan dan penyitaan 6. Withoutabox Submit to Film Festivals. English Choose a language for shopping.

Akta Rahsia Rasmi 1972(Akta 88)

Pengelasan semula rahsia rasmi oleh Menteri atau pegawai awam 3. Pengedar tunggal, Golden Books Centre Language: Larangan mengambil atau membuat apa-apa suratan, ukuran, pemeruman atau kerja ukur mengenai atau dalam sesuatu tempat larangan 4. Pihak berkuasa yang berwibawa itu, jika berpuas hati bahawa ada sebab yang munasabah bagi mempercayai bahawa yang diambil atau dibuat sedemikian mengandungi perkara atau maklumat yang memudaratkan keselamatan atau kepentingan Malaysia dan berguna secara langsung atau secara tidak fahsia kepada sesuatu negara asing, boleh memerintahkan supaya suratan itu 172 atau mana-mana bahagian daripadanya dihapuskan, dipadamkan atau dikeluarkan.