DIKI KITAB PDF

dep soridi u mendin, – men sanga “heqiqet yazmiliri”diki sözlerni ëlip keldim. Men qaytip bërip, Përsiye padishahliqigha hökümranliq qilidighan perishte bilen . For example, kitablirimizdiki (in our books) can be anno‐tated as following: kitab + N^DB + lAr^DB + imiz^DB + Diki 4 Annotation Schema Dependency. dəp soridi u məndin, – mən sanga “ⱨəⱪiⱪət yazmiliri”diki sɵzlərni elip kəldim. Mən ⱪaytip berip, Persiyə padixaⱨliⱪiƣa ⱨɵkümranliⱪ ⱪilidiƣan pərixtə bilən.

Author: Fezil Makinos
Country: Algeria
Language: English (Spanish)
Genre: Video
Published (Last): 17 December 2007
Pages: 327
PDF File Size: 16.99 Mb
ePub File Size: 9.30 Mb
ISBN: 490-4-41681-519-7
Downloads: 47708
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Kilmaran

Xitayning milletler siyasiti heqqidiki aq tashliq kitabi heqqide

Padishah ayalliri, toqalliri we emeldarliri bilen sharab ichishti. Uning tutqan yoli, qilghan ishlirining barliqi heqtur. Hetta ularning tonida otning is puriqimu yoq idi. Her xil janiwarlar uningdin ozuqlinatti. WordPress Theme by Simple Themes. U tekebburlarning heywisini sundurushqa qadirdur. Shuning bilen qochqar uninggha qarshiliq qilalmidi.

Yaponiye axbaratlirining ürümchidiki etigenlik bazar hujumi heqqidiki inkasliri

Ular sheytanning xizmitini qilidu. Daniyal saq-salamet uwidin chiqti. U danishmenlerge danaliq, aqillargha bilim ata qilidu.

  IN A BAMBOO GROVE AKUTAGAWA PDF

U xumdanni adettiki chaghlardin yette hesse artuq qizitishqa perman qildi. Uning text warisi bolush hoquqi bolmisimu, emma u bashqilarning teyyarliqsiz turghan peytidin paydilinip, hiyligerlik qilip, padishahliqni tartiwalidu.

U intayin qorqunchluq idi. Bular aldinqisidek qudretlik bolmaydu. Jenub qoshuni qarshiliq di,i. Jenub padishahimu qudretlik qoshuni bilen jengge atlinidu. I igimiz, nalimizni anglap, birer tedbir qollanghin.

U ayalliri, toqalliri we emeldarliri bilen bu qedehlerde sharab ichishmekchi bolushti. Awazi bir top ademning awazidek jarangliq idi.

Ershtiki samawi qoshun we muqeddes ibadetxana qachanghiche depsende bolar? Chirayi tatirip, putliri halsizlinip, tizliri titreshke bashlidi. Yawayi haywanlar uning astida sayidaytti.

Liwiyilikler we Dikk boysunduridu. U ilgiriki bashqa padishahlargha oxshimaydu. U shimal padishahigha hujum qilip, uning zor qoshunini esirge alidu. Biz gunah qilduq we xatalashtuq. Ular heykelning aldida turdi. Shunga u text we ulughluqtin mehrum qilindi. Uyghurche Muqeddes Kitab Jem’iyiti.

“Dunya Kitab Oqush Küni” de Istanbuldiki Uyghur Oqughuchilar Pa’aliyet Ötküzdi

Bu silerge jakarlanghan permandur: U qudretliklernimu, Xudaning teqwadarlirinimu weyran qilidu. U hetta eng qudretlik padishah bolghan Xudaghimu qarshi chiqidu. Biraq u axiri weyran bolidu, emma insanning qoli bilen bolmaydu. Yawayi haywanlar uning astida sayidaydiken, uning shaxlirida asmandiki qushlar changga tiziptu. Uningda muqeddes ilahlarning rohi bar iken. Bash Bet Biz Kim? Biraq uning ghelibisi uzungha barmaydu. Textige ewladliri warisliq qilalmaydu.

  ESPRIMO P910 PDF

Hetta ularning eng xil leshkerlirimu ktab qilishqa ajizliq qilidu. Muqeddes Kitab Torda Oqung Chushurung. U Daniyalni shirlardin qutquzdi. Shu chaghda turqi ademge oxshaydighan birsi aldimda peyda boldi. Put-qolliri parqiraq tuchtek walildaytti. Shundaq qilsiliri belkim dawamliq ronaq tapidila. Shuning bilen shirlar manga ziyankeshlik qilalmidi.

Uning jesiti weyran qilinip, yalqunlawatqan otqa tashlandi. U manga bularning menisini iitab berdi. Asmandiki qushlar uning shaxlirigha changga tizatti.