EKONOMIKSI MENAXHERIAL PDF

Mesimecom · @mesime24com. Kosova. mesimecom. Joined July Tweets. © Twitter; About · Help Center · Terms · Privacy. Ekonomiksi Menaxherial Florentina [PDF] [EPUB] Formular P R Syllabus T L Nd S Ekonomiksi Menaxherial[FREE]. Book file PDF easily for everyone and every device. You can download and.

Author: Meziramar Brabei
Country: Iceland
Language: English (Spanish)
Genre: Health and Food
Published (Last): 1 July 2010
Pages: 249
PDF File Size: 9.43 Mb
ePub File Size: 3.88 Mb
ISBN: 775-1-46317-586-5
Downloads: 82892
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Faelabar

Prshkrimi specifik i rrjedhjes s kostos4Prmbledhja e rrjedhjes s kostove t prodhimit pr kompanin All SignsCaktimi i kostos pr punn me porosi: Vlera monetare e materialeve t drejtprdrejta ose kostojaSetting Up the Cost Accounting System Niveli i veprimatris duhet t parashikohet pr vitin e ardhshm pr t llogaritur normn e paracaktuar t shpenzimeve indirekte. Duke qen se njsit jan t njjta, kostot e do njsie jan gjithashtu menaxheroal njjta.

A. Mancellari – Ekonomiksi Menaxherial

Caktimi aktual i kostosCaktimi normal i kostosNdrtimi i sistemit t kontabilitetit t kostos Ngarkimi i kostos ndodh pasi q kostot t jen akumuluar dhe matur. Ushqimi, cimento, derivatet e nafts dhe prodhimet kimikeNdrtimi i sistemit t kontabilitetit t kostosMarrdhnia e akumulimit, e matjes dhe e ngarkimit t kostos2The cost accounting system must satisfy the needs for cost accumulation, cost measurement and cost assignment.

Kontabiliteti Menaxherial k5 Menwxherial Report. Dokumentet e burimit mund t dizajnohen n mnyr q t furnizojn me informata q mund t prdoren pr qllime t shumfishta. Faktort nxits m t prdorur prfshijn: Ligjrata Ushtrime – Vijimi i ligjratave Documents.

Ort e makineris 5.

  BEHRINGER AUTOCOM MDX 1200 PDF

Kontabiliteti Menaxherial k5

Malli i prodhuar sht i prekshm dhe mund t magazinohet. Ort e puns s drejtprdrejt3. Matja e kostos i referohet klasifikimit t kostos dhe prcaktimit t shums n vler monetare t materialeve t drejtprdrejta, t puns s drejtprdrejt dhe t shpenzimeve indirekte. Prshkrimi specifik i rrjedhjes s kostosShpenzimet indirekte t ngarkuara duke prdorur shum faktor nxitsDepartment AShpenzimet indirekte Faktori nxits i kostos Norma e mbulimit t kostos pr depart.

Ai nuk mund t ndahet nga klienti dhe nuk mund t futet n stoqe. Ksaj i referohemi si sistemi i vendosjes s kostos pr punn.

Hyrje n Kontabilitetin Menaxherial dhe mjedisi? Prshkrimi specifik i rrjedhjes s kostosPrmbledhja e rrjedhjes s kostos indirekte.

Kontabiliteti Menaxherial Monitorimi i Performancs s Biznesit Nga mbajtja e shenimeve drejt zgjidhjes s problemeve Kontabiliteti menaxherial strategjik Documents. Prshkrim i prgjithshmFormulari i kostos pr punt me porosiSistemi i caktimit t kostos pr punn me porosi: Krkesa vjetore e kompanis pr Produktin Alfa sht 50, njsi.

Prshkrimi specifik i ekobomiksi s kostosFormulari i kostos pr punn me porosi t prfunduar.

Kostot akumulohen sipas puns n nj sistem t prodhimit me porosi. Prdorimi i njohurive financiare pr t marr vendime t Prshkrimi specifik i rrjedhjes s kostosKostot dhe veprimtaria e shpenzimeve indirekte t departamentit5Norma e shp.

Prshkrim i prgjithshmFormulari i krkess s materialeveSistemi i caktimit t kostos pr punn me porosi: Prshkrim i prgjithshmVshtrim i prgjithshm i sistemit t caktimit t kostos3Firmat q veprojn n industrit e puns me porosi, prodhojn nj shumllojshmri produktesh ose punsh, q jan zakonisht krejt t dallueshme nga njra-tjetra.

Tempted Elisabeth Naughton — MI!!!!

Ksaj i menaxheeial si sistemi i caktimit t kostos sipas procesit. Rishikim i Java e parJava e par -? Kostot pr njsi n firmat prodhuese prdoren pr: Kontabiliteti Menaxherial P2 – scaak. Kompania prdor sistemin standard variabil marxhinal t kostove dhe Kostot totale t prodhimit pr punn pjestohen me numrin e njsive t prodhuara pr t llogaritur koston pr njsi. Katr matset e nivelit t veprimtaris: Shpenzime indirekte t puns Published on Apr View 91 Download 6.

  ALAN TRACHTENBERG THE INCORPORATION OF AMERICA PDF

Ekonomiksi Menaxherial Florentina Xhelili.rar.iso

Kosto e produktit t ksaj pjese jan: Kontabiliteti Menaxherial Pjesa e pare MSc. Secila pun dokumentohet n nj formular t kostos s puns me porosi. Prshkrimi specifik i rrjedhjes s kostosPrmbledhja e rrjedhs s kostos pr mallrat e prfunduara. Mbledhja e t gjith formularve t kostos s puns prcakton dokumentin stoqet e gjysmprodukteve.

Prshkrimi specifik i rrjedhjes s kostosPrmbledhja e rrjedhjes s kostos s puns s drejtprdrejta. Prshkrimi specifik i rrjedhjes s kostosRaporti i kostos s mallrave t shituraCaktimi i kostos pr punn me porosi: Ilir Kapaj Ekonomiksi Menaxherial Shuma aktuale e nxitsit t prdorur duhet t mblidhet dhe regjistrohet.

Prshkrimi specifik i rrjedhjes s kostos4Prmbledhja menaxheriql rrjedhs s kostos pr mallrat e prfunduara. Nj kosto direkte sht ajo kosto e cila mund t evidentohet Documents. Ndrtuesit e ormaneve, ndrtuesit e shtpive, shrbimet dentale dhe medicinaleFirmat prodhuese prkundrejt firmave shrbyeseProduktet dhe shrbimet unike prkundrejt atyre t standardizuara Disa kompani mund t bjn shum njsi identike t t njjtit produkt.

Kontabiliteti menaxherial kundrejt menaxheeial financiar Metodat e matjes s kostos: