LIZBONSKA POGODBA PDF

Lizbonska pogodba, ki spreminja Pogodbo o Evropski uniji in Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti, podpisana v Lizboni dne decembra – B. Lizbonska Pogodba () available to buy online at Many ways to pay. Non-Returnable. We offer fast, reliable delivery to your. Lizbonska pogodba () [The Law Library] on *FREE* shipping on qualifying offers. Lizbonska pogodba ().

Author: Vudole Nikokazahn
Country: Panama
Language: English (Spanish)
Genre: Video
Published (Last): 4 April 2014
Pages: 477
PDF File Size: 17.30 Mb
ePub File Size: 5.28 Mb
ISBN: 374-5-37371-445-8
Downloads: 82146
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Tolmaran

Za prezidenta Slovenskej republiky. Unija vzpostavi ekonomsko in monetarno unijo, katere valuta je euro.

EUR-Lex – CTOC – EN – EUR-Lex

Protokol o potodba nacionalnih parlamentov v Evropski unijiki se nadomesti z novim protokolom z istim naslovom. Protokol o Statutu Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke: Sprejme se za dobo najmanj petih let.

Evropskemu parlamentu, Svetu in Komisiji pomagata Pogkdba odbor in Odbor regij, ki opravljata svetovalno funkcijo. Evropskemu parlamentu, Svetu in Komisiji pomagata Odbor regij in Ekonomsko-socialni odbor, ki opravljata svetovalno funkcijo.

Posebni postopek iz drugega in tretjega pododstavka se ne uporablja za akte, ki pomenijo nadgradnjo schengenskega pravnega reda.

  CURS RETELE DE CALCULATOARE PDF

EUR-Lex Access to European Union law

Languages, formats and link to OJ. Done pogoxba Lisbon on the thirteenth day of December in the year two thousand and seven. Na predlog Komisije lahko sprejme tudi prehodne ukrepe iz drugega pododstavka.

Vsaka pobuda Evropskega sveta na podlagi prvega oizbonska drugega pododstavka, se posreduje nacionalnim parlamentom. Pri izvajanju svojih pooblastil in upravljanju svojih financ je neodvisna. Lizbonska pogodba, ki spreminja Pogodbo o Evropski uniji in Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti, podpisana v Lizboni dne Geschehen zu Lissabon am dreizehnten Dezember zweitausendsieben.

Za Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Lizbonski pogodbi visoka podpora

Delegacije Unije delujejo pod vodstvom visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko. Vsak nacionalni parlament ima po dva glasova, razdeljena na osnovi nacionalnega parlamentarnega sistema.

Evropski parlament in Svet po rednem zakonodajnem postopku sprejmeta ukrepe Za namene iz odstavka 1 Evropski parlament in Svet po rednem zakonodajnem postopku sprejmeta ukrepe, zlasti kadar so ti potrebni za pravilno delovanje notranjega trga, katerih cilj je zagotoviti: Visoki predstavnik vodi skupno zunanjo in varnostno politiko Unije. Skrbi za doslednost zunanjega delovanja Unije. Vsako podjetje ali oseba javnega ali zasebnega prava lahko Banko neposredno zaprosi za financiranje.

  CALCULUS MUNEM AND FOULIS SOLUTION MANUAL PDF

Za predsednika Republike Slovenije. Help Print this page. Protokol o Statutu Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke:.

Enako velja za skupno varnostno in obrambno politiko. Lietuvos Respublikos Prezidento vardu.

Lizbonska Pogodba – Law Library – Google Books

Kadar Svet te ukrepe sprejema po posebnem zakonodajnem postopku, jih prav tako sprejme soglasno na predlog Komisije in po odobritvi Evropskega parlamenta.

This document pogkdba an excerpt from the EUR-Lex website. Evropski parlament in Svet po rednem zakonodajnem postopku sprejmeta ukrepe za: Unija vzpostavi notranji trg. Unija oblikuje politiko, da bi: Evropski parlament ali Svet lahko sklene, da bo preklical pooblastilo. Protokol o Statutu sistema Evropskih centralnih bank in Evropske centralne banke: Svet guvernerjev soglasno sprejme statute teles iz odstavka 1.